Bàn ghế - Bảng từ

Bàn liền ghế 2 chỗ

Bàn liền ghế 4 chỗ

Bảng từ Hàn Quốc

Ghế tiểu học

Ghế tiểu học tăng đưa

Bàn tiểu học

Bàn ghế composite

Gía treo tranh ảnh

Kệ để sách và thiết bị

Kệ hồ sơ

Kệ hồ sơ 6 tầng

Giường tầng sinh viên đôi